IMPROTEST  on rahvusvaheline vabaimprovisatsioonilise muusika festival, mis on välja kasvanud kontsertsarjast IMPROTEST. Esimene festival toimus 2010. Järgmine festival Improtest 2011 toimub 19-22 mai 2011 
festivali toetab SA Tallinn 2011

Festivali eesmärgid on:

- tuvustada Eesti publikule vabaimprovisatsioonilise muusika tippe

-tekitada vabaimprovisatsioonilist muusikat puudutav diskussiooniring 

-viia läbi õpitubasid muusikaõppuritele

-tutvustada Eesti vabaimprovisatsiooni artiste välismaistele promootoritele

- lülitada kontsertsari ja festival IMPROTEST Euroopa vabaimprovisatsiooni kontsertide ja festivalide võrku

Festivali  sihtgruppideks on:

- Muusikud

- Muusikaüliõpilased, muusikaõpilased

- Üliõpilased

- Kõik avatud meelega kontserdikülastajad